Datasets

 • omgevingsinformatie via Stad in Cijfers Databank

  Via 'Stad in cijfers' kan u statistieken over allerlei thema’s raadplegen. U kan dat doen via het Dashboard of de Database. Dashboard Het Dashboard geeft per thema een aantal kerncijfers weer. U...

  Beschikbaar sinds 7 maanden 4 dagen.
 • Grondwaterpeil

  Het grondwater is in het zuiden van Antwerpen hoog gelegen en daalt in noordelijke richting. Onder natuurlijke omstandigheden stroomt het grondwater naar de Schelde en waterlopen, zoals het Groot...

  Beschikbaar sinds 1 jaar 5 maanden.
 • Grondwaterinfiltratie

  De bovengrond van grote delen van Antwerpen is gevoelig voor infiltratie van regenwater, aangezien daar een diepe grondwaterstand in combinatie met een goed doorlatende bodem aanwezig is....

  Beschikbaar sinds 1 jaar 5 maanden.
 • Grondwaterdiepte

  Over het algemeen staat in Antwerpen het grondwater tussen 1 en 3 meter onder straatniveau. Echter, in districten Antwerpen, Borgerhout, Berchem worden plaatselijk diepere grondwaterstanden gemeten,...

  Beschikbaar sinds 1 jaar 5 maanden.
 • Bodemkaart

  Algemeen bestaat de bovenste bodemlaag (tot 2 meter diepte) uit zand of zandleem. Slechts op enkele locaties is klei in de bovengrond te vinden.De bodemkaart is opgesteld aan de hand van uitgevoerde...

  Beschikbaar sinds 1 jaar 5 maanden.
 • Scholen volwassenonderwijs

  Lokalisatie en documentatie van het volwassenenonderwijs binnen het grondgebied van de stad Antwerpen.  Doel De geo-laag geeft de exacte locatie van het volwassenenonderwijs (uitgezonderd het...

  Beschikbaar sinds 1 jaar 5 maanden.
 • Scholen deeltijds kunstonderwijs

  Lokalisatie en documentatie van het deeltijds kunstonderwijs van zowel het stedelijk als het gemeenschapsonderwijs binnen het grondgebied van de stad Antwerpen.  Doel De geo-laag geeft de exacte...

  Beschikbaar sinds 1 jaar 5 maanden.
 • Secundaire scholen

  Locatie van scholen voor secundair ondewijs (secundaire scholen en middenscholen) van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel De geo-laag geeft de exacte locatie van de...

  Beschikbaar sinds 1 jaar 6 maanden.
 • Basisscholen

  Locatie van scholen voor basisondewijs (kleuter- en/ of lageronderwijs) van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen.  Doel De geo-laag geeft de exacte locatie van de...

  Beschikbaar sinds 1 jaar 6 maanden.
 • Stille Stukjes Stad

  In 2013 startten de stad en de Universiteit Gent een project om geschikte criteria te ontwikkelen voor de keuze van plaatsen met een aangenaam geluidsklimaat. Uit dit onderzoek blijkt dat naast het...

  Beschikbaar sinds 1 jaar 11 maanden.

Pagina's