Datasets

 • In 2013 startten de stad en de Universiteit Gent een project om geschikte criteria te ontwikkelen voor de keuze van plaatsen met een aangenaam geluidsklimaat. Uit dit onderzoek blijkt dat naast...

  Beschikbaar sinds 2 jaar 6 maanden.
 • Deze dataset bevat alle locaties van de Velo-stations in Antwerpen.

  ...

  Beschikbaar sinds 2 jaar 4 maanden.
 • Elke voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand.

  In samenspraak met de stadsbedrijven (onderwijs, jeugd, sport, cultuur en welzijn) is voor elke lokale voorziening beslist...

  Beschikbaar sinds 2 jaar 2 maanden.
 • Deze dataset bevat de locaties van de verschillende parken.

  Beschikbaar sinds 2 jaar 1 maand.
 • Locatie van scholen voor secundair ondewijs (secundaire scholen en middenscholen) van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen.

  Doel

  De geo-...

  Beschikbaar sinds 2 jaar 1 maand.
 • Locatie van scholen voor basisondewijs (kleuter- en/ of lageronderwijs) van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. 

  Doel

  De geo-laag geeft...

  Beschikbaar sinds 2 jaar 1 maand.
 • Het grondwater is in het zuiden van Antwerpen hoog gelegen en daalt in noordelijke richting. Onder natuurlijke omstandigheden stroomt het grondwater naar de Schelde en waterlopen, zoals het Groot...

  Beschikbaar sinds 2 jaar 1 maand.
 • Algemeen bestaat de bovenste bodemlaag (tot 2 meter diepte) uit zand of zandleem. Slechts op enkele locaties is klei in de bovengrond te vinden.
  De bodemkaart is opgesteld aan de hand van...

  Beschikbaar sinds 2 jaar 1 maand.
 • Over het algemeen staat in Antwerpen het grondwater tussen 1 en 3 meter onder straatniveau. Echter, in districten Antwerpen, Borgerhout, Berchem worden plaatselijk diepere grondwaterstanden...

  Beschikbaar sinds 2 jaar 1 maand.
 • De bovengrond van grote delen van Antwerpen is gevoelig voor infiltratie van regenwater, aangezien daar een diepe grondwaterstand in combinatie met een goed doorlatende bodem aanwezig is....

  Beschikbaar sinds 2 jaar 1 maand.

Pagina's