Aanbestedingen gemeenschappelijke aankoopcentrale

Overheden volgen de wet op de overheidsopdrachten bij het aankopen van producten en diensten. 
Voor de stad Antwerpen en het OCMW Antwerpen gebeurt dit door één 
gemeenschappelijke aankoopcentrale (GAC).

In deze datasets vind je live een overzicht van de huidige bestekken, uitgeschreven door de stad Antwerpen.

Meer info vind je op http://www.ondernemeninantwerpen.be.

Types datavelden

  • attr_aanbesteding
  • bestek
  • attr_datum_opening_biedingen
  • onderwerp
  • type
  • tijdstip_opening
  • link_naar_e-notification