Beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten

Deze dataset bevat de beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten op het grondgebied van de stad Antwerpen.

Types datavelden

 • id
 • objectid
 • geometry
 • polygoonid
 • naam
 • beschermingdetails
 • straatnaam
 • huisnr
 • extensiehuisnr
 • postcode
 • district
 • voorvergunning
 • bescherming
 • datumbesluit
 • statusbesluit
 • oorsprongbesluit
 • architectuurlijst
 • shape_area
 • shape_len