Beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten

Deze dataset bevat de beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten op het grondgebied van de stad Antwerpen.