Bijgebouwen

Deze dataset bevat alle bijgebouwen op het grondgebied van de stad Antwerpen (exclusief het havengebied)

Bijgebouwen zijn gebouwen die niet als hoofdgebouw (gebouw dat een huisnummer draagt of een openbaar karakter heeft) kunnen worden beschouwd en die meestal van secundair belang zijn.