Bodemkaart

Algemeen bestaat de bovenste bodemlaag (tot 2 meter diepte) uit zand of zandleem. Slechts op enkele locaties is klei in de bovengrond te vinden.
De bodemkaart is opgesteld aan de hand van uitgevoerde boringen en aangevuld met gegevens uit de bodemtypekaart.
Bronnen: Stad Antwerpen, ABO nv en Vlaamse overheid, afdeling Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)

Online viewer: http://stadantwerpen.maps.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=949f0df802d24ae2886a230996cbb9b9