Centra voor kortverblijf (punt)

Deze dataset bevat de locatie van alle erkende centra voor kortverblijf (CVK) binnen het grondgebied van de stad Antwerpen (ingetekend als punt).

Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft men er dag en nacht of alleen ‘s nachts. Ze zijn verbonden aan een woonzorgcentrum en de dienstverlening is er grotendeels hetzelfde. Zo is het centrum voor kortverblijf een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum.

De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen, Ferubel (Federatie van Private Rusthuizen België) en FOS (Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg).