Gebied Urban 1

Urban 1 was een specifiek stedelijk initiatief van de Europese Gemeenschap opgestart in het kader van de heropleving van probleembuurten in steden binnen de Europese Unie.

Het programma liep van 1994 tot 1999 en werd ge(co)financierd vanuit het 'Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)' en het 'Europees Sociaal Fonds (ESF)'.

Na Urban 1 werd in 2000 het Urban 2 programma opgestart. Zoals Urban 2 is Urban 1 een regionaal afgebakend programma.