Gebieden Culturele, Historische, Esthetische waarde (CHE)

Deze dataset bevat gebieden in Antwerpen die op bestemmingsplannen (gewestplan, BPA's, RUP's) zijn aangeduid als zones met hoge Culturele, Historische en Esthetische waarde (afgekort dus CHE), waarbij de wenselijkheid van behoud voorop wordt gesteld.