Gebieden Krotspot

Deze dataset toont de grenzen van alle Krotspot-gebieden.

In deze 
Krotspot-gebieden zal het team van pandtoezichters alle private huurwoningen screenen om na te gaan of ze voldoen aan de Vlaamse wooncode.