Gebieden voorkooprecht

Deze dataset geeft een overzicht van de gebieden waarbinnen een voorkooprecht kan of kon uitgeoefend worden op basis van de decretale wetgeving (Vlaamse Wooncode), met specificaties per begunstigde.