Grondwaterdiepte

Over het algemeen staat in Antwerpen het grondwater tussen 1 en 3 meter onder straatniveau. Echter, in districten Antwerpen, Borgerhout, Berchem worden plaatselijk diepere grondwaterstanden gemeten, veelal veroorzaakt door grondwateronttrekkingen.
De kaart is opgesteld aan de hand van gegevens uit het stedelijk grondwatermeetnet, aangevuld met sonderingen geregistreerd in de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).

Online viewer: http://stadantwerpen.maps.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=949f0df802d24ae2886a230996cbb9b9