Grondwaterinfiltratie

De bovengrond van grote delen van Antwerpen is gevoelig voor infiltratie van regenwater, aangezien daar een diepe grondwaterstand in combinatie met een goed doorlatende bodem aanwezig is. Topografisch laag gelegen gebieden (vaak voormalige polders) zijn niet infiltratiegevoelig.
De infiltratiekaart is opgemaakt aan de hand van bodemkaart Textuur en de grondwaterdieptekaart; verfijnd met gegevens van bodemonderzoeken in kader van projectontwikkelingen en verkavelingen. Voor het havengebied is gebruik gemaakt van de studie ‘Wat met hemelwater in het havengebied Antwerpen?’ (IMDC, 2013).

Online viewer: http://stadantwerpen.maps.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=949f0df802d24ae2886a230996cbb9b9