Grondwatermeetpunten

Deze dataset geeft de locaties van de meetpunten voor de grondwaterstand in Antwerpen. Het peil van het grondwater wordt maandelijks gemeten op 193 verschillende punten.