Luchtkwaliteitskaart 2012 - EC

Deze dataset bevat de concentratiekaart voor elementair koolstof (‘elemental carbon’, afgekort EC) in 2012, met waarden uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m³).
Voor deze polluent bestaat geen Europese norm.

De kaart werd aangemaakt door VITO in opdracht van Stad Antwerpen en met steun van het Europese Interreg IVb NWE project JOAQUIN – najaar 2013.

Bronbestanden 

Het bronbestand van de data kan je hier vinden.