Luchtkwaliteitskaarten - NO2

Deze dataset bevat de concentratiekaart voor stikstofdioxide (NO2) in 2012, met waarden uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m³).

De jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m³ mag volgens de EU-richtlijn vanaf 1/01/2010 niet overschreden worden. België verkreeg uitstel tot 2015 om aan deze norm te voldoen.


De kaart werd aangemaakt door VITO in opdracht van Stad Antwerpen en met steun van het Europese Interreg IVb NWE project JOAQUIN – najaar 2013.

 

Bronbestanden 

Het bronbestand van de data kan je hier vinden.

Het bronbestand met data van 2020 kan je hier vinden