Personeelsbezetting stad Antwerpen

Deze dataset geeft een overzicht van de personeelsbezetting van de stad Antwerpen in geaggregeerde vorm. De volgende gegevens worden vrijgegeven: aantal mannen en vrouwen, verdeling volgens statuut, werkregime, niveau en leeftijdscategorie. 

 • Aantal werknemers en aantal VTE (voltijds equivalent)
  Een werknemer komt niet noodzakelijk overeen met een voltijds equivalent. De werknemer kan namelijk een effectieve tewerkstelling hebben lager dan 100%. De effectieve tewerkstelling kan dus eender welke waarde zijn tussen 1 en 100% met 100% staande voor voltijds, 80% voor 4/5de, 75% voor 3/4de, 66,67% voor 2/3de en 50% voor halftijds. Voorbeeld: een bedrijf heeft 3 voltijdse werknemers , 2 halftijdse en 1 persoon die 3/4de werkt. Dit geeft een totaal van 4,75 VTE (1+1+1+0.5+0.5+0.75) ten opzichte van 6 werknemers.
 • Geslacht 
  man of vrouw
 • Statuut
  Een statutaire werknemer is een vast benoemd ambtenaar, een contractuele werknemer is tewerkgesteld aan de hand van een arbeidsovereenkomst.
 • Werkregime
  Dit geeft weer of een werknemer voltijds (1 werknemer = 1 VTE) of deeltijds (1 werknemer < 1 VTE) werkt.
 • Niveau
  Dit is het niveau van het profiel van tewerkstelling. We onderscheiden de niveaus A (profiel op masterniveau), B (profiel op bachelorniveau), C (profiel op niveau hoger secundair; bv. administratief assistent, redder, ploegleider, ...), D (profiel op niveau lager secundair; bv. administratief bediende, uitvoerende arbeider,...) en E (profiel zonder diplomavereisten). 
  Bij de stad Antwerpen werken ook nog mensen met het niveau PB (dit staat  voor ‘Politie en Brandweer’ maar het betreft enkel brandweerlui). Voor verschillende bedrijven detecteerden we 71 personen waarvoor het niveau ontbrak. Deze werden niet opgenomen. Politiek mandatarissen werden ook niet in de statistieken opgenomen.
 • Leeftijdscategorie
  Een werknemer valt binnen een bepaalde leeftijdscategorie indien zijn leeftijd groter dan of gelijk is aan de ondergrens en kleiner dan de bovengrens. De mogelijke leeftijdscategorieën zijn: 20 MIN (18 <= leeftijd < 20), 20-25 (20 <= leeftijd < 25), 25-30 (25 <= leeftijd < 30), …, 60-65 (60 <= leeftijd < 65) en 65 PLUS (65 <= leeftijd).