Recreëren (sRSA) - puntvormige elementen

Deze dataset bevat puntvormige elementen van de selectiekaart "06e_recreëren" uit het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (sRSA) "Antwerpen Ontwerpen", goedgekeurd door de deputatie op 21/12/2006.

 

Het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen biedt een overkoepelend beleid inzake stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen.

Eind 2006 werd het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA) goedgekeurd. Het stadsbestuur had zich in de jaren daarvoor, samen met heel wat bewoners, instellingen en groeperingen, gebogen over de vraag: 'Hoe moet de stad Antwerpen er over vijftien jaar uitzien?'

Het s-RSA, dat de titel 'Antwerpen Ontwerpen' meekreeg, is dan ook een globale blauwdruk voor de ruimtelijke toekomst van de stad. Het bevat ruimtelijke richtlijnen in verband met wonen, groen, water, mobiliteit en publieke ruimte die van toepassing zijn op de hele stad, en het doet ook uitspraken over gebieden waarin de stad moet investeren om tot een samenhangende ruimtelijke structuur te komen.

In alle projecten wordt zeer veel aandacht besteed aan de verbetering van het openbaar domein. De stad moet een leefbare woonomgeving zijn, waar ook vlak bij huis gewerkt en ontspanning gezocht kan worden.

'Antwerpen Ontwerpen' werkt enerzijds met beelden uit het collectief geheugen (Antwerpen als waterstad, havenstad, metropool, enz.) en zet anderzijds in op vijf strategische ruimtes, waarvoor het telkens een visie, een programma en acties opstelt.

De stad geeft aan vijftien hefboomprojecten een hoge prioriteit. Het zijn die acties die de stad vandaag leefbaar en welvarend moeten maken.

Het structuurplan geeft ook aan waarvoor nog bijkomende studies, RUP’s, inventarissen en handleidingen nodig zijn voor een betere ruimtelijke planning.