Rubenianum - personen

Deze dataset van het Rubenianum bevat 3928 records met naam, geboorte en sterfdatum van kunstenaars, voornamelijk uit de 14de tot 18de eeuw en met focus op de Nederlanden.

Types datavelden

  • priref
  • name
  • used_for
  • use
  • biography
  • date_death_start
  • date_death_end
  • date_birth_start
  • date_birth_end