School aan de Beurt clusters

Deze dataset toont de clusterzones van de scholen die meededen aan het project School aan de Beurt.

Tijdens School aan de Beurt werken scholen samen met stedelijke diensten en andere partners om de leefkwaliteit in en rond de school te verbeteren.