Secundaire scholen

Locatie van scholen voor secundair ondewijs (secundaire scholen en middenscholen) van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen.

Doel

De geo-laag geeft de exacte locatie van de secundaire scholen weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. De secundaire scholen zijn ingedeeld volgens het volgende subtype: voltijds secundair onderwijs, voltijds secundair onderwijs - middenschool, deeltijds secundair onderwijs (DBSO), buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) en buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) - middenschool 

Aanmaak

LS verwerkt de locaties van scholen uit de stedelijk onderwijs met als basis de GBKA. SZ/DSP verwerkt jaarlijks de inventaris van Vlaamse Gemeenschap met leerlinggegevens; daaruit is een scholenlaag met hun locatie afgeleid (geocodering op basis van GBKA) Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. Net is het net waartoe de school behoort. Assoc_SG is de associatie of de scholengemeenschap waartoe de school behoort. Eerstegraad, ASO, KSO, TSO, BSO, Onthaal, DBSO, BUSO zijn de verschillende leervormen die een secundaire school kan aanbieden.