Serviceflats (punt)

Deze dataset bevat de locaties van alle erkende en niet-erkende serviceflats (SF) binnen het grondgebied van de stad Antwerpen (ingetekend als punt).

Een serviceflatcomplex is een voorziening die bestaat uit een of meerdere gebouwen die functioneel een geheel vormen. Personen die zorgbehoevend zijn en personen van 65 jaar of ouder kunnen er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden. Zij kunnen facultatief een beroep op ouderenzorg doen. ‘Assistentiewoningen’ zijn een andere benaming voor serviceflats. 

Op basis van een aantal karakteristieken van de flat en de relatie met zorgmogelijkheden worden dergelijke flats al dan niet erkend als ‘assistentiewoning’ door de Vlaamse gemeenschap. De bewoners van zowel de erkende als niet-erkende assistentiewoningen kunnen een beroep doen op basiszorgaanbod die nabij de woning wordt voorzien.

De meeste serviceflats zijn huurflats; een minderheid van de serviceflats zijn koopflats. Het onderscheid is niet zichtbaar in deze dataset.

 

De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen, Ferubel (Federatie van Private Rusthuizen België) en FOS (Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg).