Studentenhuizen

Deze dataset toont het aantal studentenhuizen in de stad Antwerpen per bouwblok.

Types datavelden

  • id
  • objectid
  • geometry
  • bouwblok_code
  • schooljaar
  • aantal
  • aantal_studenten
  • shape_area
  • shape_len