Voorzieningen OCMW Antwerpen (punt)

Deze dataset bevat de exacte locaties van de voorzieningen van het OCMW Antwerpen (ingetekend als punt).

Het gaat over voorzieningen in het kader van de verschillende OCMW-opdrachten:

  • maatschappelijke integratie: sociale centra, opvangtehuizen (i.s.m. CAW Antwerpen), sociale restaurants (i.s.m. vzw Sense), dagcentra, klantgerichte projecten m.b.t. maatschappelijke/culturele participatie en gezondheid en diensten schuldhulpverlening.
  • activering: dienstverlening inzake activering en werkgelegenheidsprojecten.
  • voorzieningen voor mensen in precaire woonsituatie: sociale woningen, crisiswoningen en beschut wonen. 

 

Ook de administratieve diensten van het OCMW Antwerpen zijn opgenomen.