Wegvakken

Deze dataset bevat een functionele indeling van de wegen in de stad Antwerpen in voet- en fietspad, ondergrondse toegang, onverharde en verharde zone, verkeersdrempel, parkeerstrook, rijbaan en wegenwerken.