Wijken stedelijk wijkoverleg

Het stedelijk wijkoverleg organiseert inspraak in de Antwerpse wijken. Door de districtsbesturen zijn hiervoor wijken afgebakend.
Deze dataset bevat de grenzen en namen van deze wijken.

Meer info over het stedelijk wijkoverleg op antwerpen.be.