Datasets

 • Studentenhuizen

  Deze dataset toont het aantal studentenhuizen in de stad Antwerpen per bouwblok.

  Beschikbaar sinds 3 jaar 3 maanden.
 • Bereikzone basisonderwijs officiële net

  Elke voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand. In samenspraak met de stadsbedrijven (onderwijs, jeugd, sport, cultuur en welzijn) is voor elke lokale voorziening beslist op welk...

  Beschikbaar sinds 3 jaar 4 maanden.
 • BPA's en RUP's - lijnvormige planelementen, indicatieve aanduiding

  Opgesplitst in 10 geodatasets geven we de goedgekeurde, niet-vervallen bijzondere plannen van aanleg (BPA's) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die geldig zijn op het grondgebied...

  Beschikbaar sinds 3 jaar 4 maanden.
 • BPA's en RUP's - lijnvormige planelementen

  Opgesplitst in 10 geodatasets geven we de goedgekeurde, niet-vervallen bijzondere plannen van aanleg (BPA's) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die geldig zijn op het grondgebied...

  Beschikbaar sinds 3 jaar 4 maanden.
 • Parkeertariefzones

  De dataset 'parkeertariefzones' bevat alle parkeertariefzones in Antwerpen. De verschillende polygonen geven de vorm en grootte van de tariefzone aan.

  Beschikbaar sinds 3 jaar 4 maanden.
 • Zone 30

  Deze dataset geeft de locatie van zone 30-gebieden in Antwerpen en de nieuwe gebieden die nu voorgesteld worden. Op basis van het al dan niet voorhanden zijn van meer gedetailleerde plannen,...

  Beschikbaar sinds 3 jaar 6 maanden.
 • Wegverbindingen

  Deze datasets bevat alle wegverbindingen in de stad Antwerpen. Wegen zijn zones binnen het openbaar domein, gebruikt voor zowel het zwakke als het snelle wegverkeer. Een weg wordt onderverdeeld in...

  Beschikbaar sinds 3 jaar 6 maanden.
 • Bereikzone openlucht sportvelden

  Elke voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand. In samenspraak met de stadsbedrijven (onderwijs, jeugd, sport, cultuur en welzijn) is voor elke lokale voorziening beslist op welk...

  Beschikbaar sinds 3 jaar 6 maanden.
 • Bereikzone jeugdcentra

  Elke voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand. In samenspraak met de stadsbedrijven (onderwijs, jeugd, sport, cultuur en welzijn) is voor elke lokale voorziening beslist op welk...

  Beschikbaar sinds 3 jaar 6 maanden.
 • Stadsdeel

  Deze dataset bevat de contouren van de verschillende Antwerpse stadsdelen. Een stadsdeel is een verzameling van statistische sectoren en wijken en volgt de indeling van de postcodes. Het is een...

  Beschikbaar sinds 3 jaar 6 maanden.

Pagina's