Datasets

 • Kabels en leidingen

  Deze dataset bevat de locaties waar kabels en leidingen liggen die gebruikt worden voor de aansturing van de verschillende categorieen elektronische verkeerssignalisatie, die in het beheer zijn van...

  Beschikbaar sinds 4 jaar 2 maanden.
 • Rijrichtingen

  Deze dataset geeft een overzicht van de rijrichtingen voor fietsers en auto's in alle Antwerpse straten. 

  Beschikbaar sinds 4 jaar 2 maanden.
 • Levendig kanaal (sRSA)

  Deze dataset bevat vlakvormige elementen uit "levendig Kanaal" van de Strategische kaart uit het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (sRSA) "Antwerpen Ontwerpen", goedgekeurd door de deputatie op 21/...

  Beschikbaar sinds 4 jaar 2 maanden.
 • Wegbeheerders

  Deze dataset bevat de indeling van de wegassen in de stad Antwerpen volgens beheerder. Stads- en gewestwegen worden verder ingedeeld in N-, R-, A- en E-wegen.

  Beschikbaar sinds 4 jaar 2 maanden.
 • Wegvakken

  Deze dataset bevat een functionele indeling van de wegen in de stad Antwerpen in voet- en fietspad, ondergrondse toegang, onverharde en verharde zone, verkeersdrempel, parkeerstrook, rijbaan en...

  Beschikbaar sinds 4 jaar 2 maanden.
 • Tunnels

  Deze dataset bevat de locaties van tunnels in Antwerpen. Een tunnel is een constructie onder een weg, een spoor of water dat een directe verbinding mogelijk maakt. Fysisch bevindt het zich onder het...

  Beschikbaar sinds 4 jaar 2 maanden.
 • Treinstations

  Deze dataset bevat de locatie van een station, een halteplaats langsheen de spoorlijn van de NMBS in Antwerpen.

  Beschikbaar sinds 4 jaar 2 maanden.
 • Straatassen

  Deze dataset bevat de straatassen van alle wegen op het grondgebied van de stad Antwerpen (inclusief het havengebied). Een straatas bestaat uit een of meerdere segmenten met een unieke straatcode.

  Beschikbaar sinds 4 jaar 2 maanden.
 • Wegsegmenten

  Deze dataset bevat een overzichten van de wegsegmenten van alle wegen op het grondgebied van de stad Antwerpen (incl. het havengebied). Een wegsegment loopt van kruispunt tot kruispunt.

  Beschikbaar sinds 4 jaar 2 maanden.
 • Knooppunten

  Deze dataset bevat de knooppunten op het grondgebied van de stad Antwerpen (incl. het havengebied). Knooppunten zijn de kruispunten van alle wegen (of anders geformuleerd het eind- of beginpunt van...

  Beschikbaar sinds 4 jaar 2 maanden.

Pagina's