Documentatie

Opvragen van de dataset

Paginering

Standaard pagina grootte (1000)

Datasets in het JSON / XML formaat zijn opgebouwd volgens de volgende structuur, waarbij ‘data’ de effectieve data van de dataset is en ‘paging’ de informatie over de paginering van de data.

Huidige pagina (pageCurrent: 1) heeft 500 records (pageSize: 500).

Pagina’s kunnen opgevraagd worden met de “page” paramter, paginagrootte kan bepaald worden met de ‘page_size’ parameter.

Ook .map/.csv en .kml bestanden zijn gepagineerd, echter is het hier niet mogelijk ‘paging’ informatie mee te sturen. Pagina’s kunnen opgevraagd worden tot je een lege pagina terugkrijgt van de service. Maximale paginagrootte is vastgesteld op 2000.

Om pagina 2 op te vragen van deze dataset doen we :

http://datasets.antwerpen.be/v4/public/gis/papiermand.json?page_size=500&page=2

Wanneer de laatste pagina bereikt wordt, is de parameter pageNext ‘null’, bij de eerste pagina is pagePrev ‘null’.

Filteren

http://datasets.antwerpen.be/v4/public/gis/papiermand.json?sector=midden